Przesyłki kurierskie – transport i logistyka

Poznaj pracę kuriera od podstaw ! Odkryj tajniki tej pracy i sprawdź czy warto podjąć pracę kuriera.

Co można przewozić w paczkach

O reklamacjach w firmach kurierskich

Dostarczanie przesyłek to usługa. Może więc podlegać reklamacji. warto więc wiedzieć, jakie są podstawowe zasady udzielania reklamacji. Kiedy możemy reklamację złożyć? W jakiej formie?Jakie dokumenty należy dołączyć. Zacznijmy od początku.

Co możemy reklamować?
Reklamacje w firmie kurierskiej możemy złożyć w kilku przypadkach. Po pierwsze, gdy nasza przesyłka została dostarczona nieterminowo, po drugie zaś, jeżeli w drodze do adresata zaginęła. To bardzo solidne podstawy do reklamacji. Reklamować możemy również przesyłki, które uległy uszkodzeniu oraz takie, w przypadku których mamy pewność, że doszło do ubytku zawartości. Reklamacja jest naszym prawem i należy z niego korzystać.

Ograniczenia w reklamacjach
Istnieją sytuacje, w których firmy kurierskie zastrzegają sobie możliwość nie dostarczenia przesyłki na czas i nie biorą odpowiedzialności za powstałe wówczas uszkodzenia. Są one zazwyczaj wyszczególnione w regulaminach. Chodzi o zdarzenia losowe takie, jak trzęsienie ziemi, sztorm, powódź, mgła, wojna, katastrofa lotnicza czy embargo. Jeżeli szkoda powstała na skutek wady lub naturalnej właściwości przesyłki również nie mamy prawa do roszczeń. Ograniczenia w zakresie reklamacji dotyczą także szkód, które powstały na skutek działania buntów, rozruchów społecznych, strajków, a także każdego działania lub zaniechania jakiejkolwiek osoby niebędącej pracownikiem lub kontrahentem danej firmy kurierskiej, a w szczególności: Klienta, Odbiorcy, osoby trzeciej, służb celnych lub administracji rządowej. Jak można zauważyć firmy kurierskie zabezpieczają się na każdą okoliczność.

Terminy, terminy… i jeszcze raz terminy
W składaniu reklamacji bardzo ważną rolę odgrywają terminy. Roszczenia powinny zostać zgłoszone na piśmie w terminie 14  dni od daty odbioru przesyłki lub 30 dni od daty przyjęcia przesyłki przez firmę kurierską do przewozu. Ściśle określony jest również czas rozpatrywania reklamacji. W przypadku przesyłek krajowych wynosi on 10 dni roboczych licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, czyli takiej, która zawiera komplet wymaganych dokumentów. Sytuacja zmienia się, gdy reklamowana przesyłka była ubezpieczona. Wówczas reklamacje rozpatrywane są przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe i termin rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

Co składa się na reklamację skuteczną?
Zestaw dokumentów, które są wymagane przy reklamowaniu usług firmy kurierskiej to:
–  oryginał pisma reklamacyjnego lub druk reklamacja. Bezwzględnie muszą znaleźć się tu informacje o numerze listu przewozowego, kwocie roszczenia oraz numer konta bankowego;
– oryginał listu przewozowego, a dokładnie egzemplarz, który pozostawi nam kurier;
– kserokopia dokumentu (potwierdzona za zgodność z oryginałem), który mówi o wartości szkody w zależności od jej rodzaju. Może to być umowa kupna/sprzedaży; rachunek, faktura VAT, paragon fiskalny, kwit kasowy; oryginał kalkulacji kosztów wytworzenia produktu, sporządzony przez producenta lub rachunek za naprawę lub faktura za naprawę
– oryginał protokołu szkodowego (egzemplarz należący do poszkodowanego).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *