O Koalicji

Koalicja i prowadzona przez nią Kampania R2RC jest kontynuacją działań zainicjowanych w 2008 roku. Jest to porozumienie organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jednocześnie zachowania podstawowego prawa konsumenckiego czyli prawa do wyboru. Koalicjantami są organizacje reprezentujące szeroko rozumiane środowisko motoryzacyjne, a skupiające producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych oraz urządzeń diagnostycznych, warsztaty samochodowe, jak i stacje kontroli pojazdów.

Kim jesteśmy?

C

złonkami koalicji są organizacje zrzeszające zarówno firmy klasyfikowane jako mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.
Koalicja realizuje działania polegające na opiniowaniu dokumentów i monitoringu prac legislacyjnych na poziomie krajowym oraz europejskim. Jej celem jest zwrócenie uwagi osób mających wpływ na tworzenie regulacji prawnych na potrzebę stanowienia prawa zapewniającego bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz gwarantującego prawo wyboru w całym łańcuchu zaopatrzenia w wyroby motoryzacyjne, w tym również prawo wyboru przysługujące ostatecznemu użytkownikowi pojazdu.
Koalicja powstała z początkiem 2015 roku. Jej założyciele, rozumiejąc potrzebę integracji środowiska, postanowili podjąć wspólne działania w celu podniesienia świadomości polityków o potrzebie właściwych zmian regulacji prawnych dla motoryzacji.
Inicjatywa ta uzyskała silne poparcie FIGIEFA i EGEA – międzynarodowych organizacji działających na rzecz niezależnego rynku motoryzacyjnego.

Koalicja jest otwarta na współpracę - jeżeli Państwa organizacja lub instytucja chce wesprzeć nasze działania, zapraszamy do przystąpienia do naszych działań.

Członkostwo jest otwarte dla wszystkich organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze motoryzacji. Aby zostać Członkiem Koalicji potrzebne jest podpisanie „Deklaracji przystąpienia”, którą udostępnia nasze biuro. O akceptacji deklaracji przystąpienia do Koalicji decyduje Rada Koalicji.
Codzienna działalność Koalicji opiera się na aktywności w ramach Grup Roboczych, których zadaniem jest wypracowywanie wspólnego stanowiska w kwestiach związanych z motoryzacją oraz wypracowanie właściwych rozwiązań prawnych dla branży motoryzacyjnej.

Członkami koalicji są:

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM)

SDCM SDCM zrzesza i reprezentuje interesy międzynarodowych przedsiębiorstw działających w przemyśle motoryzacyjnym, jak również polskich producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych. SDCM jest członkiem FIGIEFA – europejskiej organizacji reprezentującej interesy operatorów niezależnego sektora motoryzacyjnego.

www.sdcm.plStowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej (STM)

Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej (STM) powstało w 2001 roku. Skupia i reprezentuje najważniejszych producentów, importerów z branży wyposażenia warsztatów samochodowych, autoryzowanych stacji obsługi pojazdów i Stacji Kontroli Pojazdów. Członkami organizacji są także osoby indywidualne działające w branży techniki motoryzacyjnej.
STM należy do europejskiej organizacji EGEA European Garage Equipment Association zrzeszającej producentów i dystrybutorów wyposażenia warsztatowego.

www.stm.org.pl

MOVEO

Moveo MOVEO to organizacja pracodawców branży motoryzacyjnej, szczególnie dedykowana niezależnym warsztatom oraz Stacjom Kontroli Pojazdów.

www.moveo.org.pl

Związek Pracodawców Branży Motoryzacyjnej (ZPBM)

ZPBM Związek Pracodawców Branży Motoryzacyjnej (ZPBM) to organizacja zrzeszająca pracodawców MŚP sektora motoryzacyjnego.

www.zpbm.pl