Wyrok sądu: KIA winna naruszenia prawa konkurencji